Knap Árpád

PhD hallgató

Knap Árpád

PhD hallgató

Knap Árpád survey statisztikusként végzett az ELTE Társadalomtudományi Karán, ahol 2018 szeptembere óta PhD tanulmányokat folytat. Konzulensei Barna Ildikó és Koltai Júlia. Számos projekten dolgozott az elmúlt években a Társadalomkutatások Módszertana Tanszéken, amelyek során tapasztalatot szerzett egyebek mellett a kvantitatív kutatásmódszertan, online és offline survey módszertan, adatelemzés és adatvizualizáció valamint a tanulmányírás területén. Mesterszakos szakdolgozatában programozott internetes adatgyűjtéssel megszerzett adatokat elemzett, valamint interaktív térképes adatvizualizációkat készített különböző Python csomagok felhasználásával. Az elmúlt években Programozás II és Kvantitatív adatelemzés II kurzusokat oktatott az ELTE Társadalomtudományi Karán. Doktori kutatási témája a “big data” jellegű adathalmazok alkalmazhatósága a társadalomtudományban, különös tekintettel a gyengén strukturált szöveges adathalmazok számítógépes szövegelemzési módszerekkel (Natural Language Processing) való feldolgozására.