Dr. Kmetty Zoltán

adjunktus

Dr. Kmetty Zoltán

adjunktus

Kmetty Zoltán, PhD, egyetemi adjunktus az ELTE Társadalomtudományi Karán és posztdoktori kutató az MTA-TK CSS-RECENS kutatócsoportjában. Több kutatási témában is aktívan publikál a politika szociológián át, a kapcsolathálózat kutatáson keresztül az öngyilkosság kutatásig. Széleskörű módszertani tudással rendelkezik a survey és kvantitatív elemzés területén. Az elmúlt három évben intenzíven kezdett el foglalkozni közösségi média elemzéssel és szövegbányászattal. Az MTA-TK CSS-RECENS kutató csoportban is elsősorban számítógépes társadalom-tudománnyal foglalkozik. 2018-ban sikeresen pályázott az NKFI Fiatal Kutató pályázatán. A nyertes projektjének fókuszában egy kísérleti Facebook vizsgálat áll.

Számos vezető nemzetközi lapban publikált, mint a Social Networks (IF: 2.5) a Journal of European Public Policy (IF:2.9) a Crisis (IF: 2.1) és az East European Journal of Politics and Societies (IF: 0.8).