Dr. Barna Ildikó, társvezető

egyetemi docens

Barna Ildikó szociológus, az ELTE Társadalomtudományi Karának habilitált egyetemi docense, a Társadalomkutatások Módszertana Tanszék vezetője. Kutatási témái: antiszemitizmus, xenofóbia, Holokauszt túlélők és levéltári adatokon végzett szociológiai kutatások. Kutatási érdekődése az utóbbi időben fordult az online gyűlöletbeszéd automatizált szövegelemzéssel történő vizsgálata felé. Barna Ildikó számos kutatási projektben vett részt. A legutóbbiak: a Kovács Andrással közösen végzett “Zsidók és zsidóság Magyarországon 2017-ben” című kutatás és a Dél-Kaliforniai Egyetem Soá Alapítványának “Countering Antisemitism Through Testimony” című kutatása. Jelenleg is folyó kutatásai között a legfontosabbak: “Magyar zsidó hontalanok és menekültek a holokauszt után”, valamint a Tom Lantos Intézet “Modern antiszemitizmus a visegrádi országokban” című kutatási projektje. Barna Ildikó tagja az MTA-ELTE Lendület SPECTRA (Social prerequisites for the effective fight against bias-motivated crimes through criminal law and minority rights protection) Kutatócsoportjának. Jelenleg az Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János kutatási ösztöndíjasa.

Dr. Németh Renáta, társvezető

egyetemi docens

Dr. Németh Renáta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Statisztika tanszékének vezetője, habilitált egyetemi docens. Alkalmazott matematikus és szociológus szakon végzett az ELTE-n, ugyanitt szerezte doktori fokozatát a Szociológia Doktori Iskolában. Szakigazgatója a kar Survey Statisztika és Adatanalitika MSc programjának. Érdeklődése a kvantitatív társadalomkutatás különböző módszereire terjed ki, foglalkozott survey statisztikával, marginális modellekkel, grafikus modellekkel, különös tekintettel az okság kérdésére.

Az utóbbi években érdeklődése az automatizált szöveganalitika felé fordult, mivel meggyőződése szerint e terület megkerülhetetlen és szociológiai felhasználási lehetőségei ígéretesek. Ami igazán inspirálja, az a statisztika legkülönbözőbb alkalmazási területeinek megismerése, episztemológiájukat meghatározó tudományszociológiai különbségeik megértése, és az egyes területeken felhalmozódott tudás adaptálása más területeken.

Publikált a Sociological Methodology (D1), Biometrika (D1), Field Methods (Q1), International Journal of Qualitative Methods (Q1), Journal of Epidemiology and Community Health (D1) és American Journal of Public Health (D1) folyóiratokban. Hivatkozások: ~700, Hirsch index: 13, Q1-publikáció: 8.

Katona Eszter

tanársegéd, PhD hallgató

Katona Eszter, survey statisztikus, 2018-ban kezdte meg PhD-t az ELTE Társadalomtudományi Karán. Konzulensei Barna Ildikó és Németh Renáta. 2018 szeptembere óta az ELTE Társadalomtudományi Karán a Társadalomkutatások Módszertana tanszékének tanársegédje. Kutatási témája a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) a társadalomtudományokban. A topikmodellezéssel foglalkozó diplomamunkájában az author-topic modellt alkalmazta a K-Monitor cikkgyűjteményén. Doktori dolgozatának fókusza a korrupciós diskurzus elemzése az online térben, NLP módszerek alkalmazásával.

Dr. Kmetty Zoltán

adjunktus

Kmetty Zoltán, PhD, egyetemi adjunktus az ELTE Társadalomtudományi Karán és posztdoktori kutató az MTA-TK CSS-RECENS kutatócsoportjában. Több kutatási témában is aktívan publikál a politika szociológián át, a kapcsolathálózat kutatáson keresztül az öngyilkosság kutatásig. Széleskörű módszertani tudással rendelkezik a survey és kvantitatív elemzés területén. Az elmúlt három évben intenzíven kezdett el foglalkozni közösségi média elemzéssel és szövegbányászattal. Az MTA-TK CSS-RECENS kutató csoportban is elsősorban számítógépes társadalom-tudománnyal foglalkozik. 2018-ban sikeresen pályázott az NKFI Fiatal Kutató pályázatán. A nyertes projektjének fókuszában egy kísérleti Facebook vizsgálat áll.

Számos vezető nemzetközi lapban publikált, mint a Social Networks (IF: 2.5) a Journal of European Public Policy (IF:2.9) a Crisis (IF: 2.1) és az East European Journal of Politics and Societies (IF: 0.8).

Knap Árpád

PhD hallgató

Knap Árpád survey statisztikusként végzett az ELTE Társadalomtudományi Karán, ahol 2018 szeptembere óta PhD tanulmányokat folytat. Konzulense Barna Ildikó. Számos projekten dolgozott az elmúlt években a Társadalomkutatások Módszertana Tanszéken, amelyek során tapasztalatot szerzett egyebek mellett a kvantitatív kutatásmódszertan, online és offline survey módszertan, adatelemzés és adatvizualizáció valamint a tanulmányírás területén. Mesterszakos szakdolgozatában programozott internetes adatgyűjtéssel megszerzett adatokat elemzett, valamint interaktív térképes adatvizualizációkat készített elsősorban a Python programnyelv felhasználásával. Az elmúlt években Programozás és Kvantitatív adatelemzés kurzusokat oktatott az ELTE Társadalomtudományi Karán. Doktori kutatási témája a “big data” jellegű adathalmazok alkalmazhatósága a társadalomtudományban, különös tekintettel a gyengén strukturált szöveges adathalmazok számítógépes szövegelemzési módszerekkel (Natural Language Processing) való feldolgozására. Jelenlegi kutatásában elsősorban az online gyűlöletbeszédre fókuszál.

Dr. Koltai Júlia

egyetemi adjunktus

Koltai Júlia, PhD, az ELTE Társadalomtudományi Karának adjunktusa és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tudományos munkatársa. Fő kutatási területe a kvantitatív módszertan és statisztika. Az utóbbi években érdeklődése a big data jellegű adatok feldolgozása és elemzése felé fordult; olyan nagy szöveges adatbázisokkal dolgozott, melyek forrása például a Twitter, az Instagram és a Facebook.

Máté Fanni

tanársegéd, PhD hallgató

Máté Fanni survey statisztikusként végzett az ELTE Társadalomtudományi karán, majd itt kezdte meg 2017-ben doktori tanulmányait. Konzulensei Koltai Júlia és Sik Domonkos. Kezdetben demonstrátorként tartott adatelemzés témájú órákat, 2017 szeptembere óta pedig a Társadalomkutatások Módszertana tanszék tanársegédje. Mesterszakos tanulmányai alatt junior kutatóként dolgozott több, különböző témájú projektben a karon és azon kívül is s szerzett tapasztalatot kvalitatív és kvantitatív kutatásban, kérdőívszerkesztésben és adatelemzésben. Doktori kutatásának témája a depresszió szociológiai megközelítése és az NLP módszerek ezen területen való alkalmazhatósága.

Rakovics Márton

tanársegéd, PhD hallgató

Rakovics Márton, szociológus, suvery-statisztikus, az ELTE Társadalomtudományi Kar Statisztika tanszékének egyetemi tanársegédje, a BCE Szociológia Doktori Iskola doktorandusz hallgatója. Doktori kutatásának témája a társadalmi hálózatok dinamikus modellezése. Egyéb kutatási témái az adatbányászati és szövegbányászati módszerek társadalomtudományos alkalmazása, valamint biostatisztikai-sporttudományi területen biomarkerek elemzése.

Dr. Sik Domonkos

egyetemi docens

Sik Domonkos az ELTE Társadalomtudományi Karának habilitált egyetemi docense. Kutatásai az állampolgári kultúra rendszerváltás utáni átalakulására, valamint a mentális zavarok társadalomelméleti összefüggéseire irányulnak. Kutatóként részt vett számos nemzetközi (FP7-MYPLACE, FP7-MyWeb) és hazai (OTKA-Családi politikai szocializáció, OTKA-Modernizáció a rendszerváltás utáni Magyarországon) kutatásban. Jelenleg a Szolidaritás a késő modernitásban munkacímű OTKA-kutatás vezetője. Kutatásai eredményeit hazai (pl. Szociológiai Szemle, Magyar Filozófiai Szemle) és nemzetközi folyóiratok (pl. European Journal of Social Theory) mellett, több monográfiában foglalta össze. Ezek közül a legutolsó A szenvedés határállapotai és Válaszok a szenvedésre címmel jelent meg (ELTE-Eötvös Kiadó 2018).