Online antiszemitizmus

Az antiszemitizmus mértéke Magyarországon hagyományosan a legmagasabbak közé tartozott Európában. Reprezentatív felmérések eredményei azt mutatják, hogy a magyar lakosság körülbelül 33-40 százaléka mondható antiszemitának. Bár előfordult némi ingadozás, az antiszemitizmus mértéke meglehetősen stabilnak bizonyult az elmúlt években. Szintén kérdőíves vizsgálatok alapján azt találtuk, hogy annak ellenére, hogy azon zsidók aránya, akik áldozatai vagy tanúi voltak antiszemita cselekményeknek erőteljesen csökkent (79-ről 58 százalékra 1999 és 2017 között), az antiszemitizmus percepciójának mértéke nagymértékben növekedett. Míg 1999-ben a zsidók 37 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az antiszemitizmus erős vagy nagyon erős Magyarországon, addig 2017-ben 65 százalékuk mondta ugyanezt. A magas eltérés a tapasztalat és a percepció között több oknak is betudható, amelyek közül az egyik az online gyűlöletbeszéd terjedése. Ez a tény szükségessé teszi ezen források vizsgálatát.

A nagy mennyiségű, online elérhető, gyengén strukturált szöveges adatok feldolgozása új eszközök alkalmazását igényli, amelyek közül az egyik a Natural Language Processing (Természetes nyelvfeldolgozás, vagy NLP). Az NLP egy interdiszciplináris kutatási terület, amely az informatika, a mesterséges intelligencia és a nyelvészet közös metszetében található. Kutatásunkban az NLP eszközkészletében megtalálható módszereket alkalmazunk nagyméretű, magyar nyelvű online korpuszokra, amelyek egyebeket mellett újságcikkeket, közösségi média tartalmakat és fórumhozzászólásokat tartalmaznak. Az NLP segítségével nem csupán a nyílt antiszemitizmus struktúrájának, fő témaköreinek és aktorainak feltárását lehetséges elvégezni, hanem képet kaphatunk a látens antiszemitizmus sajátosságairól is.

Eredmények

Barna Ildikó előadása az “Antisemitism, Anti-Zionism, Israel, and the Holocaust” című workshopon Salzburgban

Barna Ildikó 2019. február 23-án előadást tartott az “Antisemitism, Anti-Zionism, Israel, and the Holocaust” című workshopon Salzburgban. Az előadás címe: “Overt and Subtle Antisemitim in Hungary” volt. Az előadásban beszélt az antiszemitizmus mérésének módszereiről és kihívásairól. A magyarországi antiszemitizmusról szóló nagymintás adatfelvételek eredményeinek bemutatásán túl beszélt a kutatás új lehetőségeiről; ezen belül is kiemelten foglalkozott a Natural Language Processing (NLP) nyújtotta lehetőségekről, valamint az online gyűlöletbeszéd munkacsoport kutatásáról.


Barna, Ildikó, és Árpád Knap. 2019. „Antisemitism in Contemporary Hungary: Exploring Topics of Antisemitism in the Far-Right Media Using Natural Language Processing”. Theo-Web 18 (1): 75–92. https://doi.org/10.23770/TW0087.

In this paper, we explore antisemitism in contemporary Hungary. After briefly introducing the different types of antisemitism, we show the results of a quantitative survey carried out in 2017 on a nationally representative sample. Next, we present the research we conducted on the articles related to Jews from the far-right site Kuruc.info. Our corpus contained 2,289 articles from the period between February 28, 2016, and March 20, 2019. To identify latent topics in the text, we employed one of the methods of Natural Language Processing (NLP), namely topic modeling using the LDA method. We extracted fifteen topics. We found that racial antisemitism, unmeasurable by survey research, is overtly present in the discourse of Kuruc.info. Moreover, we identified topics that were connected to other types of antisemitism.

Keywords: antisemitism, Hungary, Natural Language Processing, topic modeling, LDA


Barna, Ildikó, és Árpád Knap. 2019. „New Ways of Scrutinising Overt and Subtle Antisemitism in Hungary”. In 14th ESA Conference – Abstract book: Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging, 880. Manchester, Egyesült Királyság: European Sociological Association.

The level of antisemitism in Hungary has always been among the highest in Europe. Representative surveys show that approximately 33 to 40 per cent of the Hungarian population is antisemitic. Although there has been some fluctuation, the level of antisemitism has remained quite stable. Moreover, we found, based on representative surveys among Hungarian Jews, that although the proportion of those having experienced or witnessed antisemitic acts one year prior to the survey decreased massively from 79 to 58 per cent between 1999 and 2017, the perception of antisemitism severely deteriorated. While in 1999, 37 per cent of Jews thought that antisemitism was strong or very strong in Hungary, in 2017 65 per cent said the same. This high discrepancy between experience and perception is due to several factors, being one of them the spread of online hatred. This fact makes the analysis of online sources necessary. Due to the vast amount of unstructured online textual data, their examination demands new tools, one of them being Natural Language Processing (NLP). NLP is an interdisciplinary field of research in the intersection of computer science, artificial intelligence, as well as linguistics. In our research, we apply NLP on a massive corpus of recent Hungarian news articles, social media content, and online forum comments. NLP makes possible not only the examination of the structure, the main topics, and actors of overt antisemitism but the identification of underlying subjects and specificities of latent antisemitism. In our paper, we present the first results of our research.

A kapcsolódó hír honlapunkon itt érhető el.


Barna, Ildikó, és Árpád Knap. 2019. „Magyarországi antiszemitizmus vizsgálata NLP topik modell segítségével”. Konferencia előadás, A társadalom kutatásának új útjai, Budapest, ELTE Társadalomtudományi Kar, 2019. október 11.

A workshopon elhangzott előadásban Barna Ildikó és Knap Árpád antiszemita cikkekben és kommentekben detektálta a sokszor survey módszerrel nem mérhető, különböző típusú zsidóellenes narratívákat.


Barna, Ildikó, és Árpád Knap. 2020. „A Case Study of Using LDA Topic Modeling in Sociological Research – Antisemitism in Contemporary Hungary”. Előadás, Institute of Formal and Applied Linguistics, Károly Egyetem, Prága, Csehország.

Barna Ildikó, kutatócsoportunk társvezetője előadást tartott a jelenkori magyarországi antiszemitizmusról a prágai Károly Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Intézetében. Az előadás alapját a Knap Árpáddal közösen végzett Online Antiszemitizmus kutatás jelentette. Előadásában a kutatás eddigi eredményeinek ismertetésén túl kitért arra is, hogy a természetesnyelv-feldolgozás outputjának interpretálásához miért nélkülözhetetlen a szociológiai és a szakterületi tudás.

Az előadásról további információ található az egyetem honlapján. A prezentációról készült videófelvétel ezen a linken tekinthető meg.

A kapcsolódó hír honlapunkon itt érhető el.