Vállalati együttműködés

2020.06.30.

Az Inspira Group kutatócég a “data for social good” elv mentén térítésmentesen tette lehetővé, hogy Farkas Anna szociológia BA-s hallgatónk szakdolgozatához online omnibusz kutatásukhoz kapcsolhasson kérdéseket. A Németh Renáta témavezetésével készült szakdolgozat az algoritmikus torzításnak nevezett jelenséget egy Google Fordítóról készült esettanulmányon keresztül mutatja be (a dolgozat ezen a linken érhető el), a nemi torzítást vizsgálva foglalkozások magyar-angol fordításánál („ő egy orvos” -> „he” vagy „she”?). A kutatás egyik célja a nemi torzítás mértékének (a szakirodalomban sokszor tévesen megközelített) definiálása volt – a fordításokat a foglalkozások valós nemi arányához viszonyította, illetve ahhoz, hogy a mai magyar társadalom hogyan gondolkodik a foglalkozásokról, azokat inkább nőiesnek vagy inkább férfiasnak tartja. Az Inspira ez utóbbiban segítette a kutatást: online omnibusz kutatásuk keretében, reprezentatív lakossági mintát kérdeztek a foglalkozások megítéléséről a szakdolgozó által megadott kérdések használatával. A dolgozat konklúziója szerint a Google Fordító fordításai inkább tükrözik a társadalom foglalkozásokról alkotott véleményét, mint a foglalkozások valós nemi arányát.

Szakmai megjelenés

2020.03.18.

Megjelent a Statisztikai Szemlében Brecsok Anna tavaly, a Survey Statisztika és Adatanalitika MSc-n készült szakdolgozata, amiben survey experimentet végzett egy olyan probléma vizsgálatára, amire a munkahelyén bukkant. A témavezető (és társszerző) kutatócsoportunk társ-vezetője, Németh Renáta volt.

A szociológia egy sikeres évszázad előtt? – konferencia NLP szekcióval

2020.03.10.

Megnyílt a jelentkezési lehetőség A szociológia egy sikeres évszázad előtt? című konferenciára, amely 2020. június 11-12 között kerül megrendezésre az MTA Társadalomtudomány Kutatóközpontjában. A konferencián az NLP szociológiai alkalmazásai külön szekcióval szerepelnek, kutatócsoportunk két társvezetője, Barna Ildikó és Németh Renáta, valamint Ságvári Bence, az MTA CSS-Recens kutatócsoportjának vezetője javaslatára és szekcióvezetésével. A konferenciára március 31-ig lehet jelentkezni ezen a felületen.

Frissítés: a koronavírus kapcsán kialakult helyzet miatt bizonytalanná vált, hogy megtartásra kerül-e a konferencia júniusban. Ettől függetlenül azonban bátorítunk mindenkit, hogy adjon be absztraktot a megadott április 15-i határidőig (meghosszabbított határidő), mert a konferenciát meg fogjuk tartani, legrosszabb esetben egy későbbi időpontban.

Barna Ildikó előadása a prágai Károly Egyetemen

2020.02.20.
Barna Ildikó, kutatócsoportunk társvezetője előadást tartott a jelenkori magyarországi antiszemitizmusról a prágai Károly Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Intézetében. Az előadás alapját a Knap Árpáddal közösen végzett Online Antiszemitizmus kutatás jelentette. Előadásában a kutatás eddigi eredményeinek ismertetésén túl kitért arra is, hogy a természetesnyelv-feldolgozás outputjának interpretálásához miért nélkülözhetetlen a szociológiai és a szakterületi tudás.
Az előadásról további információ található az egyetem honlapján. A prezentációról készült videófelvétel ezen a linken tekinthető meg.

Kutatás és készségfejlesztés TDK-zó hallgatók számára, kutatócsoportunk részvételével

2020.02.19.

Kutatócsoportunk is képviselteti magát abban az ELTE TáTK TDK-műhelye által elnyert NTP-HHTDK pályázatban, amely a hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatására jött létre. Ennek keretében a tavaszi félévben Python-alapú szöveganalitikai tanfolyamot hirdetünk a kar hallgatói számára, amelyet követően lehetőség lesz szakmai gyakorlati munkát végezni kutatócsoportunkban.

NLP-s szekció az ISA RC33 ciprusi konferenciáján

2020.01.29.

Kutatócsoportunk két vezetője, Barna Ildikó és Németh Renáta sikeresen kezdeményezett egy szekciót “Natural Language Processing: a New Tool in the Methodological Tool-Box of Sociology” címmel az International Sociological Association RC33 (Logic and Methodology in Sociology) ciprusi konferenciáján, amelyet 2020. szeptember 8. és 11. között tartanak. A szekcióba január 30-áig várjuk az absztraktokat, amelyeket a konferencia weboldalán lehet benyújtani.

Kutatócsoportunk kapta az Ariosz Kft. támogatását

2020.01.03.

A 2019-es évben a kutatócsoportunk hallgatói programja kapta az Ariosz Kft. támogatását, amellyel a kvantitatív társadalomkutatás területén végbemenő átalakuláshoz kívánnak hozzájárulni.

Teltház és nagy siker workshopunkon

2019.10.11.

Teltházzal és nagy sikerrel zárult a társadalom kutatásának új útjai című workshop, melyet kutatócsoportunk szervezett

Az első szekció, amelyet Simon Sára vezetett, az automatizált szöveganalitikai megoldások társadalomtudományi alkalmazásáról szólt. Az első előadásban Németh Renáta az új módszerek társadalomtudományi pozíciójáról beszélt, előadásába beágyazva a kutatócsoport célját is. Másodikként Barna Ildikó és Knap Árpád antiszemita cikkekben és kommentekben detektálta a sokszor survey módszerrel nem mérhető, különböző típusú zsidóellenes narratívákat. Kmetty Zoltán és Koltai Júlia harmadikként a szóbeágyazási modellekre fókuszáltak; a módszertan bemutatása mellett konkrét példákkal demonstrálták az elemzés potenciális lehetőségeit a társadalomtudósok számára. Sik Domonkos és Máté Fanni a depresszió keretezéseinek online fórumokon való vizsgálatával kapcsolatos eredményeikről beszéltek, külön kitérve a humán annotáció előnyeire és nehézségeire. Katona Eszter szintén Máté Fannival a szekció utolsó előadásában ugyanezen kutatás kapcsán a felügyelt tanítási modellek módszertanára a helyezte a hangsúlyt.

A második szekcióban Palkó Gábor egy általuk épített, HECEdata nevű szemantikus prozopográfiai (kollektív életrajzi) adathálózat elemzéséről beszélt, amely akár a WikiDATA adatelemeivel közösen is vizsgálható. Ezután Indig Balázs a webaratás tudományos szükségessége mellett érvelt, majd lépésenként mutatta be magát a folyamatot, kifejezetten bölcsész- és társadalomtudományi célú felhasználások esetén.

A harmadik szekciót Szálkai Kinga vezette és Fokasz Nikosz előadása nyitotta meg. Prezentációjában a professzor a magyar és görög auto- és heterosztereotípiákról, továbbá az identitásokból képzett és a sajtóban megjelent cikkek alapján készített hálózatokról beszélt. A szekció második előadását Susánszky Pál és Gerő Márton tartották a magyarországi tüntetésekkel kapcsolatos, általuk kiegészített rendőrségi adatbázis elemzéséről. A szekció és a workshop legutolsó előadását Takács Erzsébet és Takács Flóra tartotta. Ők az előző prezentációt nagyobb keretbe helyezve a hazai mozgalomkutatás hagyományairól és problémáiról, továbbá a tüntetési eszközökről beszéltek.

A workshopon elhangzott előadások diái az alábbiakban találhatók:

Nemzetközi együttműködés az európai emlékezetpolitika témájában

2019.10.02.

Az ELTE TáTK Empirikus Tanulmányok Intézetének RC2S2 kutatócsoportja részt vesz az “European Memory Politics – Populism, Nationalism and the Challenges to a European Memory Culture (EuMePo)” [Európai emlékezetpolitika – populizmus, nacionalizmus és az európai emlékezeti kultúra kihívásai] című nemzetközi együttműködésben a kanadai University of Victoria (UVic) vezetésével. A Jean Monnet Network Grant keretében folyó pályázat további partnerei az Université de Strasbourg és az Adam Mickiewicz University (Poznań).

(tovább…)